2% z dane

Milí rodičia a fanúšikovia volejbalu!

Náš klub funguje prvú sezónu a rozvíja pozitívny vzťah k športu so zameraním na volejbal u takmer 80 detí v Malackách a Zohore. V ďalšej sezóne sa chceme zapojiť aj do súťaží organizovaných Slovenskou volejbalovou federáciou, taktiež by sme radi rozšírili počet tréningov, takže budeme potrebovať lopty, dresy, viac termínov v telocvični aj viac trénerov. Zatiaľ fungujeme len pomocou členských príspevkov bez akýchkoľvek dotácií a sponzorov. Hľadáme aj iné zdroje financovania činnosti nášho združenia. Jedným z týchto zdrojov sú 2% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré nám môžete venovať a prakticky nič vás to nestojí, len trochu času. 

Budeme radi, ak aj vďaka Vám budeme môcť zlepšiť podmienky a skvalitniť tréningový proces v klube.

Údaje o nás:

Obchodné meno: Volley Team Záhorie, o.z. 

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Záhorácka 5347/25, 90101 Malacky

IČO: 42262577

 

Postup:

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

4. Pri odovzdaní oboch tlačív na príslušný DÚ, nemusíte robiť žiadne kópie a nemusíte nám nič dokladovať.

5. V prípade, že by ste potrebovali s vyhlásením pomôcť, vieme to za Vás pripraviť a poslať na DÚ, ale na to potrebujeme originál POTVRDENIE, ktoré dostanete od zamestnávateľa.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na doleuvedených kontaktoch.