Rozpis tréningov

utorok, štvrtok 15:30 – 17:00

ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
Ul. gen. M. R. Štefánika 7

pondelok, streda 15:30 – 17:00

ZŠ Albína Brunovského, Zohor
Obchodná 7